Daily Archives: กุมภาพันธ์ 22, 2016

ราคาทองคำสหรัฐร่วงลงในภาคเช้าeurusdเคลื่อนที่ในวงแคบ

February, ๒๒, ๒๕๕๙ BE, ๑๒.๔๙ PM
picture : mninews.marketnews.com,goldprice.org,kitconet.com,finance.yahoo.com
tag : ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจMNI,ราคาทองคำสหรัฐXAUUSD,EURJPY,EURUSD

เมื่อเวลา๘.๔๕.น. MNI ประกาศดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจMNI จากการสำรวจรายเดือนของนักธุรกิจจีน การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจจีน (MNI Business Sentiment Indicator) โดยมีค่าที่ออกมาดังนี้”เดิม๕๒.๓ใหม่๔๙.๙ “

เมื่อเวลา๘.๓๐.น.EURUSDหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างสกุลเงินยูโรแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลดอลล่าสหรัฐอเมริกา ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดในภาคเช้าและพุ่งขึ้นขึ้นจากราคา๑.๑๑๐๓ไปสู่ราคา๑.๑๑๑๘ในเวลา๘.๕๕.น.

ราคาทองคำสหรัฐXAUUSDเช้านี้ร่วงลงเมื่อเวลาเช้ามืดเมื่อเวลา๓.๐๐.น. โดยราคาทองคำร่วงลงจากราคา๑๒๓๓.๑ไปสู่ราคา๑๒๒๕.๕เมื่อเวลา๓.๔๕.น.ราคาทองคำร่วงลงอีกครั้งเมื่อเวลาประมาณ๖.๐๐.น. และร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเมื่อเวลา๑๒.๐๐.น.ที่ราคา๑๒๑๔.๗ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดที่เกิดขึ้นก่อนเที่ยงวัน และยังเป็นราคาต่ำสุดในรอบ๔วัน

ไทม์ไลน์
๓.๐๐.น.ราคาทองคำXAUUSDร่วงลงจากราคา๑๒๓๓.๑
๓.๔๕.น.ราคาทองคำXAUUSDร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดช่วงก่อนภาคเช้า
๘.๓๐.น.EURUSD ร่วงสู่ราคาต่ำสุดในภาคเช้า
๘.๔๕.น. MNIประกาศดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจMNI
๘.๕๕.น.EURUSDพุ่งขึ้นสู่ราคาสูงสุดในภาคเช้าครั้งแรก
๙.๒๕.น.EURUSDพุ่งขึ้นสู่ราคาสูงสุดในภาคเช้าครั้งที่สอง
๑๒.๐๐.น.XAUUSDร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดก่อนเที่ยง

อ้างอิง
http://marketnews-m.objects.xtenit.com/marketnewsintl/mnidatawatch215_(002).pdf
http://www.myfxbook.com/forex-economic-calendar