Daily Archives: พฤศจิกายน 25, 2015

ทองคำร่วง EURUSD ร่วง EURJPY ร่วง เมื่อช่วงบ่ายวันนี้

November ๒๕, ๒๕๕๘ BE, ๕:๑๕ PM
ข่าวร่วงทั้งกระดาน
Picture : kitconet.com
เขียน : goldtimeline.com

ราคาทองคำและอัตราแลกเปลี่ยนประกอบด้วยEURUSD EUYJPY โดย อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลEURUSD และ EURJPY ร่วงลงก่อน ราคาทองคำชั่วครู่ โดยอัตราแลกเปลี่ยนEURUSD และ EURJPY เริ่มร่วงลงพร้อมกันเมื่อเวลา ๑๔.๓๕.น.อัตราแลกเปลี่ยนEURUSD และ EURJPY ทำราคาสูงสุดประจำวันก่อนร่วงลงแรงเมื่อเวลาเดียวกัน คือเวลา ๑๔.๓๕.น.

XAUUSD หรืออัตราแลกเปลี่ยนทองคำXAU(ทองคำ)แลกเปลี่ยนUSD(ดอลลาร์สหรัฐ) เริ่มร่วงลงในเวลา๑๕.๐๐.น.โดยร่วงจากราคา๑๐๘๐.๒ ไปสู่ราคาตำ่สุดในภาคกลางวันที่ราคา๑๐๗๒.๙ และยังคงร่วงลงต่อไปอีกขณะกำลังเขียนข่าวราคาทองคำและอัตราแลกเปลี่ยนนี้ขึ้นมา เช่นเดียวกับ

eurjpy

eurjpy

EURJPY หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลEUR(ยูโร)แลกเปลี่ยนJYP(เยน) ร่วงลงแรงหลังจากทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดประจำวันเมื่อเวลา๑๔.๓๕.น. โดยร่วงจากราคา๑๓๐.๗๖ไปสู่ราคาต่ำสุดในภาคกลางวันเมื่อเวลา๑๖.๔๕.น. โดยEURJPYทำราคาต่ำสุดในตลาดภาคกลางวันที่ราคา๑๓๐.๐๓

EURUSD หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลEUR(ยูโร)แลกเปลี่ยนUSD(ดอลลาร์สหรัฐ) ร่วงลงแรงหลังจากทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดประจำวันเมื่อเวลา๑๕.๑๕.น. โดยร่วงจากราคา๑.๐๖๘๖ไปสู่ราคาต่ำสุดในภาคกลางวันเมื่อเวลา๑๗.๒๐.น. โดยEURUSDทำราคาต่ำสุดในตลาดภาคกลางวันที่ราคา๑.๐๕๙๗

USDEUR

USDEUR

๑๕.๐๐.น.เว็บไซด์สถาบันวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติสวีเดนประกาศ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค หรือดัชนีConsumer Confidence โดยมีค่าที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติสวีเดนประกาศไว้ดังนี้ “เดิม๙๘.๘๐๐ใหม่๙๕.๘๐๐ “ลดลงจากเดิม๐๓.๐๐๐”

๑๕.๐๐.น. เว็บไซด์สำนักสถิติแห่งชาติออสเตรีย ประกาศ ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมหรือดัชนีIndustrial Production แสดงให้เห็นว่าปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมออสเตรีย เช่นโรงงานและการผลิต โดยมีค่าที่สำนักสถิติแห่งชาติออสเตรีย
ประกาศไว้ดังนี้ “เดิม๑.๐%ใหม่๓.๐% “เพิ่มขึ้นจากเดิม๒.๐%”

๑๕.๓๐.น. เว็บไซด์สำนักสถิติแห่งชาติสวีเดนประกาศ ดัชนีSCBราคาผู้ผลิต หรือดัชนีProducer Price Indexโดยมีค่าที่สำนักสถิติแห่งชาติสวีเดนประกาศไว้ดังนี้ “เดิม-๐.๓%ใหม่-๐.๓% “คงเดิม”

๑๖.๐๐.น. เว็บไซด์สถาบันสถิติแห่งชาติอิตาลี ประกาศดัชนีใบสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรม หรือ ดัชนีIndustrial Orders s.a โดยมีค่าที่สถาบันสถิติแห่งชาติอิตาลีประกาศไว้ดังนี้ “เดิม-๕.๕%ใหม่-๒.๐% “เพิ่มขึ้นจากเดิม๓.๕%”

Statistics Austria
http://www.konj.se/4.2f48d2f18732142c7fff4422.html
konj.se,scb.se,
http://www.istat.it/en/archive/174643

ทองคำผกผันหนักก่อนสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐอเมริกา

November ๒๕, ๒๕๕๘ BE, ๑๑:๑๗ AM
ข่าวทองคำผกผันและGDP
Picture : census.gov,bea.gov
เขียน : goldtimeline.com

ราคาทองคำร่วงแตะราคาต่ำสุดในช่วงเช้านี้เมื่อเวลา๗.๑๕.น.ที่ราคา๑๐๗๔.๕ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ราคา๑๐๗๗.๑ในเวลา๗.๕๕.น. ราคาทองคำยังคงทะยานพุ่งขึ้นสู่ราคาสูงสุดครั้งใหม่ที่ราคา๑๐๘๐.๘เมื่อเวลา๑๐.๐๕.น.

เมื่อคืนวันอังคารที่๒๔พฤศจิกายน๒๕๕๘เวลา๑๙.๔๕.น.ถึงเวลา ๒๒.๓๐.น. เกิดการผกผันขึ้นกับราคาทองคำ โดยราคาทองคำพุ่งขึ้นและพุ่งลงราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น โดยราคาทองคำทำวงสวิงราคาสูงสุดและตำ่สุดในช่วงที่มีการผกผันของราคาทองคำอยู่ที่ระหว่างราคา๑๐๗๓.๐ ถึง ๑๐๘๑.๒ ในช่วงเวลาดังกล่าว

GDP

GDP

เมื่อคืนเวลา๒๐.๓๐.น. เว็บไซด์สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ประกาศดัชนีรายได้ประชาชาติและบัญชีสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมไตรมาสที่สาม๒๐๑๕ (ประมาณการครั้งที่สอง) และ ผลกำไรของ บริษัท ไตรมาสที่สาม๒๐๑๕ (เบื้องต้นประมาณ) โดยค่าGDPที่ออกมาในครั้งนี้มีค่าสูงกว่าเดิมเกือบเท่าตัว แสดงให้เห็นถึงทิศทางเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐอเมริกาดีขึ้นมาก โดยมีค่าดัชนีที่ออกโดยเว็บไซด์สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจแห่งชาติดังนี้ “เดิม๑.๕%ใหม่๒.๑%” และในเวลาเดียวกันเว็บไซด์สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ยังได้ประกาศดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจอีกตัว คือ Goods Trade Balance หรือ บัญชีดุลการค้า “เดิม๕๙.๑B ใหม่ ๕๘.๔B”

Goods Trade Balance

Goods Trade Balance

ไทม์ไลน์

หัวค่ำ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๑๙.๔๕.น. เกิดการผันผวนขึ้นกับราคาทองคำ
๒๐.๑๕.น. ทองคำพุงแรงสู่ราคาสูงสุด
๒๐.๓๐.น. GDP US ผลิตภัณฑ์มวลรวม ไตรมาสที่สาม๒๐๑๕
๒๐.๓๐.น US Goods Trade Balance หรือ บัญชีดุลการค้า
๒๑.๐๐.น. ทองคำฉวัดเฉวียนไปมา
๒๑.๐๐.น. US S&P/CS Composite-20 HPI y/y
๒๑.๔๕.น. ทองคำทำราคาสูงสุดอีกครั้ง
๒๑.๕๙.น. US Richmond Manufacturing Index
๒๒.๓๐.น. ทองคำร่วงสู่ราคาต่ำสุด

เช้า ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๖.๕๐.น. JAPAN Monetary Policy Meeting Minutes
๗.๑๕.น.ทองคำแตะราคาต่ำสุดภาคเช้า
๗.๓๐.น. AUD Construction Work Done q/q
๗.๕๕.น. ทองคำทำราคาสูงสุดครั้งแรก
๑๐.๐๕.น. ทองคำทำราคาสูงสุดครั้งที่สอง
๑๑.๔๕.น. ทองคำร่วงลงเล็กน้อย

National Income and Product Accounts
Gross Domestic Product: Third Quarter 2015 (Second Estimate)
Corporate Profits: Third Quarter 2015 (Preliminary Estimate)
http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2015/gdp3q15_2nd.htm
Advance Report: U.S. International Trade in Goods
http://www.census.gov/foreign-trade/advance/current/advance_report.pdf